DREAMGAMES

Home>Careers

Careers

Job offer

Kind of workQuản lý nhóm - giám sát
Requirement- Quản lý nhân viên bán hàng, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.- kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên
- Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng
- Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày
- Quản lý cửa hàng
- Nghiên cứu thị trường, khách hàng
- Quản lý lượng khách Vip thường xuyên lui tới tại cửa hàng
- Tham gia thực hiện các chương trình khuyến mãi của công ty
- Làm báo cáo hàng ngày, báo cáo tuần nộp quản lý trung tâm
Work locationDream Games Tan Phu
AgeAge:35~40
Salary5 - 7 triệu
Returning home

Please feel free to contact us at the following.
info@dreamgames.com.vnContact Contact

SAY HELLO

Fields marked with * are mandatory

Name*
Email*
Telephone
Message*